Privacy

De Duitse versie van juridische overeenkomsten en beleid wordt beschouwd als de enige huidige en geldige versie van dit document. Elke vertaalde versie wordt alleen voor uw gemak verstrekt, om het lezen en begrijpen van de Duitse versie te vergemakkelijken. Eventuele vertaalde versies zijn niet juridisch bindend en kunnen de Duitse versies niet vervangen. In het geval van onenigheid of conflict, prevaleren de Duitstalige juridische overeenkomsten en beleid.

 

Gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als bij de volgende verwerkingen geen andere gegevens worden verstrekt.
“Persoonlijke gegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

server logbestanden
U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken.
Elke keer dat u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser naar ons of onze webhost / IT-serviceprovider verzonden en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de bezochte pagina, de datum en tijd van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het garanderen van een probleemloze werking van onze website en het verbeteren van ons aanbod.

Contact

Verantwoordelijk
Neem contact met ons op als je wilt. De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking vindt u in ons colofon.

Klantcontact via e-mail
Als u per e-mail zakelijk contact met ons opneemt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze ter beschikking heeft gesteld. De gegevensverwerking dient om uw contactverzoek te verwerken en te beantwoorden.
Indien de contactopname dient ter uitvoering van precontractuele maatregelen (bijv. advies over kooprente, opstelling van een offerte) of een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst betreft, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit b AVG.
Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, vindt deze gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij de verwerking en beantwoording van uw verzoek. In dit geval hebt u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG.
We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Verzamelen en verwerken bij gebruik van het contactformulier
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze hebt verstrekt. De gegevensverwerking dient om contact te leggen. Door uw bericht te verzenden, gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Bestellingen van klantaccounts

klantenrekening
Wanneer u een klantaccount opent, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens voor zover daar gespecificeerd. Het doel van de gegevensverwerking is om uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.

Verzameling, verwerking en openbaarmaking van persoonlijke gegevens bij het plaatsen van bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Non-provisioning betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lid b AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
Uw gegevens worden doorgegeven aan bijvoorbeeld de door u geselecteerde rederijen en dropshipping-aanbieders, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor de orderverwerking en IT-dienstverleners. in alle gevallen goed we houden ons strikt aan de wettelijke vereisten. De hoeveelheid datatransmissie wordt tot een minimum beperkt.

beoordelingen reclame

Gegevensverzameling bij het schrijven van een opmerking
Wanneer u reageert op een artikel of bijdrage, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen voor zover deze door u zijn verstrekt. De verwerking dient om opmerkingen mogelijk te maken en opmerkingen weer te geven. Door de opmerking in te dienen, gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd.

Wanneer uw opmerking is gepubliceerd, wordt alleen de naam die u opgeeft gepubliceerd.

Wanneer u een opmerking plaatst, wordt uw IP-adres bovendien opgeslagen om misbruik van de opmerkingsfunctie te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Door de opmerking in te dienen, gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw IP-adres wordt dan verwijderd.

Trustami-klantbeoordeling
Het Trustami-vertrouwenszegel is op deze website geïntegreerd om de verzamelde beoordelingen en feedback op sociale media weer te geven. Dit dient om onze legitieme belangen te realiseren bij een optimale marketing van ons aanbod op onze eigen website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lid f AVG. Bij het oproepen van het Trustami-vertrouwenszegel slaat de webserver automatisch gegevens (toegangsgegevens) op in de vorm van een serverlogbestand met daarin de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en tijd van toegang, uw IP-adres in verkorte vorm, de hoeveelheid overgedragen gegevens, die een bericht bevat over een succesvolle opvraging, het browsertype, het besturingssysteem van de gebruiker, de verwijzende URL (van de eerder bezochte pagina) en de aanvragende provider. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site automatisch overschreven. Het Trustami-keurmerk en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trustami GmbH, Schröderstraße 5, 10115 Berlijn. De gegevensbeschermingsverklaring van Trustami op www.trustami.com/datenschutz is van toepassing op de verwerking van de door Trustami verzamelde gegevens.

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
Ongeacht de contractverwerking gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van nieuwsbrieven, voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan van de mailinglijst verwijderd.

Uw gegevens worden in het kader van de orderverwerking doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing. Een overdracht aan andere derden vindt niet plaats.

Gebruik van e-mailadres voor het verzenden van direct mail
We gebruiken uw e-mailadres, dat we hebben ontvangen als onderdeel van de verkoop van goederen of diensten, voor de elektronische verzending van reclame voor onze eigen goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met degene die u al bij ons hebt gekocht, voor zover u deze hebben geen bezwaar gemaakt tegen het gebruik ervan. Het verstrekken van het e-mailadres is vereist voor het sluiten van het contract. Non-provisioning betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij directe reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van het bezwaar vindt u in het colofon. U kunt hiervoor ook de daarvoor bestemde link in de actie-e-mail gebruiken. Hier zijn geen andere kosten aan verbonden dan de transportkosten volgens de basistarieven.

goederenbeheer

Gebruik van een extern goederenbeheersysteem
We gebruiken een goederenbeheersysteem voor de contractverwerking als onderdeel van de orderverwerking. Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens die als onderdeel van de bestelling zijn verzameld, verzonden naar:
Lotssystems AG, Burgemeester-Bloper-Strasse 15, 34117 Kassel
verzonden.

Kredietrapport betalingsdienstaanbieder

PayPal gebruiken
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het PayPal-privacybeleid. U vindt deze op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

PayPal Express gebruiken
We gebruiken de PayPal Express-betaalservice van PayPal (Europe) S.à.r.l. op onze website. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; “PayPal”). Het doel van de gegevensverwerking is om u betaling via de PayPal Express-betaalservice aan te kunnen bieden. Om deze betalingsdienst te integreren, is het noodzakelijk dat PayPal gegevens verzamelt, opslaat en analyseert (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) wanneer de website wordt bezocht. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. Door de cookies kan uw browser worden herkend.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 15 lid 3 zin 1 TMG. De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij een klantgericht aanbod van verschillende betaalmethoden. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Door PayPal Express te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking naar PayPal verzonden om het contract met u te kunnen uitvoeren met behulp van de geselecteerde betalingsmethode. Deze verwerking vindt plaats op grond van artikel 6 lid 1 letter b AVG. Meer informatie over gegevensverwerking bij gebruik van de PayPal Express-betalingsservice vindt u in de bijbehorende verklaring inzake gegevensbescherming op www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#Updated_PS.

Gegevensverzameling en -verwerking voor kredietcontroles
Als wij vooruitbetalingen doen, b.v. B. bij betaling op rekening of automatische incasso behouden wij ons het recht voor kredietwaardigheidsinformatie te verkrijgen op basis van wiskundig-statistische processen met behulp van infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. Voor dit doel geven we daar de persoonsgegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole en gebruiken de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methoden en die onder meer adresgegevens bevatten. Uw zorgen zullen worden behandeld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De gegevensverwerking dient voor een kredietcontrole voor het aangaan van een contract. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij de bescherming tegen wanbetaling als wij vooruitbetalen. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6 (1) (f) AVG door ons hiervan op de hoogte te stellen. Het verstrekken van de gegevens is nodig voor het sluiten van het contract met de door u gewenste betaalmethode. Het niet verstrekken ervan betekent dat het contract niet kan worden gesloten met de door u gekozen betalingswijze.

koekjes

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u worden gewaarschuwd voordat cookies worden geplaatst en kunt u individueel beslissen of u ze accepteert en de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten, voorkomt. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.

Via onderstaande links kunt u lezen hoe u cookies kunt beheren (inclusief deactiveren) in de belangrijkste browsers:
Chrome-browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox:https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Technisch noodzakelijke cookies
Tenzij anders vermeld in de verklaring inzake gegevensbescherming, gebruiken we deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te herkennen, zelfs nadat u van pagina bent veranderd, en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 15 lid 3 zin 1 TMG. De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het garanderen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Analyse van het volgen van advertenties

Gebruik van Google Analytics
Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
De gegevensverwerking dient voor het analyseren van deze website en zijn bezoekers, evenals voor marketing- en reclamedoeleinden. Voor dit doel zal Google de in opdracht van de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. De volgende informatie kan onder meer worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van de paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt (apparaat), bezochte pagina’s, verwijzende URL (website via welke u onze website bezoekt). website), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die op deze manier wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 15 lid 3 zin 1 TMG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij de behoeftegerichte en gerichte vormgeving van de website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
U kunt voorkomen dat Google de door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Om het verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics op verschillende apparaten te voorkomen, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet zich afmelden voor alle systemen en apparaten die hiervoor worden gebruikt om volledig effect te hebben. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden er opnieuw verzoeken naar Google gestuurd. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie geplaatst: Google Analytics uitschakelen.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://www.google.de/intl/de/policies/ en op https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

De Facebook-pixel gebruiken
We gebruiken de remarketingfunctie “Custom Audiences” van Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland “Facebook”) op onze website.
Facebook Ierland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens die plaatsvindt wanneer de service is geïntegreerd en de overdracht van deze gegevens naar Facebook. De basis hiervoor is een overeenkomst tussen ons en Facebook Ierland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens, waarin de respectieve verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst is beschikbaar op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het voldoen aan de informatieverplichtingen in overeenstemming met artikel 13, 14 AVG, voor het voldoen aan de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de juiste technische implementatie en configuratie van de dienst en voor het voldoen aan de verplichtingen in overeenstemming met artikel 33, 34 AVG voor zover een inbreuk in verband met persoonsgegevens gevolgen heeft voor onze verplichtingen uit hoofde van de Gezamenlijke Verwerkersovereenkomst. Facebook Ierland is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de rechten van betrokkenen in overeenstemming met artikel 15 – 20 AVG, in overeenstemming met de beveiligingsvereisten van artikel 32 AVG met betrekking tot de beveiliging van de dienst en de verplichtingen onder artikel 33, 34 AVG, voor zover een schending van de Bescherming van Persoonsgegevens gevolgen heeft voor de verplichtingen van Facebook Ierland onder de Gezamenlijke Verwerkingsovereenkomst.
Het doel van de applicatie is om bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Facebook. Hiervoor is de Facebook-remarketingtag op de website geïmplementeerd. Deze tag wordt gebruikt om een ​​directe verbinding met de Facebook-servers tot stand te brengen wanneer u de website bezoekt. Deze geeft aan de Facebook-server door welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Als u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebook-advertenties te zien.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 15 lid 3 zin 1 TMG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt de remarketingfunctie voor aangepaste doelgroepen hier uitschakelen.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten op dit gebied en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Gebruik van Google Ads-conversies bijhouden
We gebruiken het online advertentieprogramma “Google Ads” op onze website en, in dit verband, conversietracking (evaluatie van bezoeken). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Als u op een advertentie klikt die door Google is geplaatst, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonsidentificatie. Als je bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat je op de advertentie hebt geklikt en bent doorgestuurd naar deze pagina. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Als gevolg hiervan kunnen cookies op geen enkele manier worden gevolgd via de websites van Ads-klanten.
De informatie die wordt verkregen met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers zich persoonlijk identificerenlaat je informeren.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 15 lid 3 zin 1 TMG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
U kunt gepersonaliseerde reclame voor u deactiveren in de instellingen voor adverteren bij Google. Instructies hiervoor zijn te vinden op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door externe providers voorkomen door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en de daar vermelde aanvullende opt-out-informatie te implementeren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
Ga voor meer informatie en het privacybeleid van Google naar: https://www.google.de/policies/privacy/

Gebruik van de remarketing- of “Similar Audiences”-functie van Google Inc.
We gebruiken de remarketing- of “soortgelijke doelgroepen”-functie van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”) op onze website. Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
De applicatie dient om bezoekersgedrag en bezoekersinteresses te analyseren. Google gebruikt cookies om het websitegebruik te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. Via de cookies worden zowel bezoeken aan de website als anonieme gegevens over het gebruik van de website vastgelegd. Er vindt geen opslag plaats van persoonsgegevens van bezoekers van de website. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die zeer waarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 15 lid 3 zin 1 TMG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door de onderstaande link te volgen en de daar aangeboden plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door externe providers voorkomen door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en de daar vermelde aanvullende opt-out-informatie te implementeren.
Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende privacyverklaring vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

Plug-ins en diversen

Gebruik van Google Tag Manager
Wij gebruiken op onze website de Google Tag Manager van Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Deze applicatie beheert JavaScript-tags en HTML-tags die worden gebruikt om met name tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking dient voor het op de behoefte gebaseerde ontwerp en de optimalisatie van onze website.
De Google Tag Manager zelf slaat geen cookies op en er worden ook geen persoonsgegevens verwerkt. Het maakt het echter mogelijk om extra tags te activeren die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken.
Meer informatie over gebruiksvoorwaardenen gegevensbescherming vindt u hier.

Google onzichtbare reCAPTCHA gebruiken
We gebruiken op onze website de onzichtbare reCAPTCHA-service van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Dit dient om onderscheid te maken tussen invoer door een mens en geautomatiseerde, machinale verwerking. Op de achtergrond verzamelt en analyseert Google gebruiksgegevens die door Invisible reCaptcha worden gebruikt om reguliere gebruikers van bots te onderscheiden. Voor dit doel wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de Invisible reCAPTCHA-service naar Google verzonden.
Deze gegevens worden door Google verwerkt binnen de Europese Unie en mogelijk ook in de VS.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit het gerechtvaardigd belang om onze website te beschermen tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende privacyverklaring vindt u op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/privacy

Gebruik van YouTube
We gebruiken de functie voor het insluiten van YouTube-video’s van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; “YouTube”) op onze website. YouTube is een Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”) gelieerde onderneming.
De functie toont op YouTube opgeslagen video’s in een iFrame op de website. De optie “Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus” is geactiveerd. Als gevolg hiervan slaat YouTube geen informatie op over bezoekers van de website. Alleen wanneer je een video bekijkt, wordt informatie daarover naar YouTube gestuurd en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op § 15 lid 3 zin 1 TMG. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons overwegend gerechtvaardigd belang bij de behoeftegerichte en gerichte vormgeving van de website. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten op dit gebied en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van YouTube op https://www.youtube.com/t/privacy.

Gebruik van de CookieBar-plug-in
We gebruiken de CookieBar-plug-in van de provider Frontend Studios GmbH (Treppenstraße 12-14, 34117 Kassel; “CookieBar”) op onze website.
De tool stelt u in staat om toestemming te geven voor gegevensverwerking via de website, met name het plaatsen van cookies, en om gebruik te maken van uw herroepingsrecht voor reeds gegeven toestemming. De gegevensverwerking dient om de noodzakelijke toestemming voor de gegevensverwerking te verkrijgen en te documenteren en daarmee om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Er kunnen cookies worden gebruikt. Onder andere, De volgende informatie wordt verzameld en doorgegeven aan de provider: datum en tijd van de paginaweergave, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, geanonimiseerd IP-adres, opt-in en opt-out gegevens. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.
De gegevens worden verwerkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van artikel 6 (1) (c) AVG.
Meer informatie over de CookieBar plug-in vindt u op: https://marketplace.plentymarkets.com/plugins/storefront/widgets/cookiebar_4809

Rechten van betrokkenen en bewaartermijn

Duur van opslag
Na voltooiing van het contract worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen, met name fiscaal en handelsrecht, en vervolgens verwijderd na het verstrijken van de periode, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

rechten van de betrokkene
Je bent in het bijzijn van de wettelijke autoriteit 15 tot 20 AVG: recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid.
Bovendien hebt u volgens artikel 21 lid 1 AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van artikel 6 lid 1 f AVG en tegen verwerking met het oog op direct marketing.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig worden verwerkt.

Recht van bezwaar
Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie met effect voor de toekomst .
Nadat bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Nadat het bezwaar is ingediend, zullen wij de verwerking van de betreffende gegevens ten behoeve van direct marketing staken.

laatste update: 20.07.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find suitable models in our OnlineShop now: